.

Nemoci přenosné na člověka

Zcela zvláštní kapitolu veterinárně zdravotní problematiky chovu plazů představují onemocnění přenosná ze zvířat na lidi. Zde se prolínají pole působnosti veterinární a humánní medicíny. Prvořadým zájmem zůstává samozřejmě zachování zdraví člověka -chovatele.

Často bývá tato oblast odsouvána na oba extrémní póly reality, to je buď do polohy absolutní nepodstatnosti této problematiky, nebo naopak zveličována do polohy nezvladatelných problémů nutících likvidovat celé chovy terarijních zvířat. Rozumný a reálný náhled leží samozřejmě někde uprostřed.

Je nesporným faktem, že plazi a obojživelníci díky zcela odlišné termoregulační schopnosti oproti lidem mají naštěstí značně odlišný rejstřík nejčastějších patogenů - tj. původců onemocnění. V převážné většině se původci onemocnění studenokrevných živočichů na teplokrevné živočichy a tedy i lidi nepřenáší. Přesto však existují výjimky a je třeba si je uvědomit.

U virových onemocnění je dosud situace v populaci plazů jen velmi málo probádána. U mnoha nemocí je jejich virový původ důvodně předpokládán ale jeho průkaz je velmi problematický. Tím spíše totožnost virového původce v humánní populaci je spíše hypotetická a nebyla dosud prokázána.

U bakteriálních onemocnění je situace známější a některé závažné humánní nemoci mají svůj ekvivalent v populaci plazů. Nejvíce v popředí zájmu epidemiologů je tuberkulóza a salmonelové infekce. O původcích TBC, to jest bakterií rodu Mykobacterium je známo, že mohou působit patoanatomické tuberkulózní změny i u plazů. Naštěstí druhy mykobakterií studenokrevných živočichů se neuplatňují u teplokrevných a naopak. Z epidemiologického hlediska tedy výskyt tuberkulózních změn u plazů je reálný, ale přenos na člověka nikdy prokázán nebyl a je s největší pravděpodobností nemožný.

Podstatně odlišná je situace s onemocněním způsobeným zárodky rodu Salmonella. Existují desítky druhů a stovky kultivarů s rozdílnou patogenitou pro jednotlivé druhy zvířat a lidi. Epidemiologicky nejzávažnější jsou dnes Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium. Oba tyto druhy mohou být patogenní pro plazy i člověka. Tuto skutečnost je nutno mít na zřeteli při vyšetřování v rámci karantény i při podezření na salmonelovou infekci. Původce je vždy nutno laboratorně dokázat a to nejčastěji v trusu. Léčba tohoto onemocnění je možná a nález tedy neznamená žádnou zásadní likvidaci chovu, ale naopak nutnost zvýšit jeho hygienickou úroveň a začít s léčbou nemocných zvířat.

Specifickou oblastí jsou parazitární infekce. Pokud se nejedná o parazity se složitým systémem mezihostitelů (např. některé tasemnice), kde je přenos na člověka jen velmi těžko možný, je především u některých helmintóz s přímým vývojovým cyklem infekce chovatele reálná. Jedná se hlavně o střevní helminty, kteří uvolňují svá invazní vajíčka do trusu plazů, takto se dostávají do zevního prostředí a při nedostatečné hygieně je přenos na chovatele možný. Proto je vždy nutno pokládat trus chovaných plazů za možný zdroj infekce a dle toho s ním i zacházet. Současně i použitý substrát v teráriích (hlína, písek) může obsahovat vajíčka helmintů parazitujících v těle plazů a při nedostatku hygieny ze strany chovatele může být potenciálním zdrojem nákazy.

Obdobně na povrchu těla plazů, hlavně u čerstvých importů žijí zevní parazité. Jedná se především o některé druhy klíšťat a roztočů, kteří mohou aktivně napadat i lidi. Opět však při zachování hygienických zásad manipulace se zvířaty není nutno toto nebezpečí zveličovat a lze se mu velmi jednoduše vyhnout.

Poslední oblastí společné infekce plazů i lidí jsou plísňová onemocnění. Některé rody plísní (např. Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Microsporon) jsou prokazatelně patogenní pro lidi i plazy a nelze proto jejich přenos vyloučit. Při podezření na plísňová onemocnění (nejčastěji na kůži a v dýchacích cestách) je nutno konzultovat problematiku s veterinárním lékařem k upřesnění diagnózy a stanovení efektivní léčby i zábrany možného přenosu na chovatele.


Ostatní články :

Obecné informace o chovu plazů Informace o zařízení k chovu plazů

Nahoru
Copyright © 2005 - 2008 Uroboros | E-mail:uroboros@inbox.com | Mapa webu.
Publikování nebo šíření obsahu webu Uroboros.xf.cz je bez písemného souhlasu autora zakázáno.