.

Mendelovy zákony

J. G. Mendel (1822-1884), moravský kněz, přírodovědec, opat kláštera augustiniánů v Brně na základě mnoholetých pokusů s křížením hrachu dospěl k objevům, z nichž vyvodil základní zákony dědičnosti dnes nazvané jeho jménem.


Mendelovy zákony shrnují jednoduché kombinatorické zákonitosti, na jejichž základě dochází k přenosu alel z rodičů do následných generaci potomstva


1. Mendelův zákon (zákon o uniformitě první generace hybridů):

Je-li jeden z rodičů dominantní homozygot (značíme AA) a druhý recesivní homozygot (značíme aa), jsou jejich potomci vždy heterozygotní (značíme Aa) a fenotypově stejní (uniformní):


P-generace: AA, aa
F1-generace:

Při tzv. zpětném křížení lze dokázat, že heterozygot F1, -generace (Aa) tvoří 2 typy alel (A, a) v poměru 1 : 1, a to jeho zkřížením s rodičem (recesivním homozygotem - aa). Při zpětném křížení vzniknou dvě genotypové a fenotypové kombinace (nejednotný soubor potomků v poměru 1:1).


zpětné křížení :

2. Mendelův zákon (zákon o segregaci alel a jejich kombinaci ve druhé generaci kříženců):

Při křížení heterozygotních rodičů lze genotypy i fenotypy nově vzniklých jedinců vyjádřit poměrem malých celých čísel (vznikající soubor potomků označujeme jako F2-generaci):

V F2-generaci se mohou se stejnou pravděpodobností spojit gamety nesoucí u obou rodičů buď dominantní, nebo recesivní alelu. Vzniká pravidelný genotypový štěpný poměr 1:2:1 (1 AA : 2 Aa : 1aa):

  • s 25% pravděpodobností vznikají potomci homozygotně dominantní (AA)
  • s 25% pravděpodobností vznikají potomci homozygotně recesivní (aa)
  • s 50% pravděpodobností vznikají heterozygotní potomci (Aa)

Při úplné dominanci mezi alelami (alela A úplně potlačí projev alely a) mají homozygotně dominantní a heterozygotní potomci shodně dominantní fenotyp, proto je fenotvpový štěpný poměr 3 : l:

  • s 75% pravděpodobností se objevují jedinci s dominantním fenotypem (AA, Aa, Aa)
  • s 25% pravděpodobností se objevují jedinci s recesivním fenotypem (aa)

Při neúplné dominanci a kodominanci, kdy mají heterozygotní potomci svůj vlastní charakteristický fenotypový projev, odpovídá fenotvpový štěpný poměr genotypovému, tedy 1:2:1.


P-generace: AA, aa
F1-generace: Aa
F2-generace:

3. Mendelův zákon (zákon o volné kombinovatelnosti alel různých alelo-vých párů):

Vzájemným křížením polyhybridů (vícenásobných heterozygotních hybridů) vzniká genotypově i fenotypově nejednotné potomstvo s tolika kombinacemi mezi všemy alelami sledovaných genů, kolik je možných matematických kombinací mezi dvěma nezávislými veličinami.

Nejjednodušším případem polyhybridního křížení je křížení dihybridní, při kterém sledujeme dva znaky, tedy přenos dvou párů alel (A, a; B, b).

Při dihybridním křížení vzniká v F2 -generaci 9 rozdílných kombinací v genotvpovém štěpném poměru 1:2:1:2:4:2:1:2:1 (1 AABB : 2 AABb : 1 AAbb : 2 AaBB : 4 AaBb : 2 Aabb : 1 aaBB : 2 aaBb : 1 aabb). Při úplné dominanci se vyskytují pouze 4 rozdílné fenotypové kombinace v obou znacích, fenotypový štěpný poměr je 9:3:3:1.


P-generace: AABB, aabb
F1-generace: AaBb
F2-generace:


Ostatní články :

Obecné informace o chovu plazů Informace o zařízení k chovu plazů

Nahoru
Copyright © 2005 - 2008 Uroboros | E-mail:uroboros@inbox.com | Mapa webu.
Publikování nebo šíření obsahu webu Uroboros.xf.cz je bez písemného souhlasu autora zakázáno.