.

Karantenizace plazů

Nově získaného jedince bychom neměli ani při negativním výsledku a neshledání žádných patologických příznaků onemocnění nikdy dát do společného chovu s již dříve chovanými plazy. Většina přenosných onemocnění má vždy různě dlouhou tzv. inkubační dobu, během níž nepozorujeme žádné zjevné příznaky nemoci. Tyto se pak mohou dostavit náhle, zcela nečekaně po uplynutí určité doby. Během této latentní fáze onemocnění nám může zdánlivě zdravý jedinec nakazit ostatní chovance v teráriu. Proto je vždy nutno nové zvíře umístit do samostatné nádrže, kde by měla proběhnout jeho karanténa. Tato specielní karanténní nádrž by měla být co nejvíce prostorově i funkčně oddělena od jiných terárií. To znamená, že veškeré pracovní pomůcky pro provoz v této specializované nádrži by se zásadně neměly nikdy používat v jiných teráriích. Jedná se především o různé krmné a napájecí misky, peany, pinzety, smetáčky a samozřejmě veškeré vnitřní zařízení terária. Toto by mělo být co nejjednodušší, tak abychom měli o zvířeti v karanténě dobrý přehled, mohli jej co nejlépe pozorovat, sebrat jeho trus k parazitologickému či bakteriologickému vyšetření. Musíme mít i jasný přehled o přijmu předkládané potravy. Zařízení karanténí nádrže, které není možno po skončení pobytu dokonale dezinfikovat (např. větve, porézní kameny, květináče a podobně), bychom měli zásadně neškodně zlikvidovat a nikdy nepoužívat pro další karanténní cyklus. Doba karentény je obecně 28 dnů. U mimořádně náročných zvířat, která mají, specifické nároky na prostředí, které se v karanténní nádrži jen těžko realizují, lze tuto dobu zkrátit. Doporučuji ale minimální pobyt alespoň dva týdny, během nichž se provedou všechny možné diagnostické zkoušky a ošetření, především kontrola trusu po stránce parazitologické s následným cíleným odčervením a dále bakteriologické vyšetření trusu např. na přítomnost patogenních salmonel. Možné a vhodné je samozřejmě i další vyšetření, např. krve atp. Dno karanténní nádrže je dobré alespoň v prvních dnech pokrýt čistým filtračním papírem. Na něm je možno dobře sledovat jak případný trus, tak i přítomnost zevních parazitů (např. roztoči). Po skončení karantény je nutná účinná dezinfekce nádrže a to nejprve machanicky (voda, kartáč) a pak vhodným dezinfekčním prostředkem, např. Virkon, Chloramin, Savo atd. U importovaných zvířat rozhodně je a stále více bude správná karanténa jednou z podmínek vydání dovozního povolení k dovozu živých zvířat z ciziny. Toto vydává a kontroluje územně příslušná Státní veterinární správa. Dále je karanténa i nutnou podmínkou k uplatnění reklamace při onemocnění, případně úhynu zvířete po nákupu. Samu reklamaci je možno uplatnit pouze po omezenou časovou dobu a právě doba běžné karantény, t. j. 28 dnů, je obecně uznávána jako lhůta k uplatnění reklamačního řízení, pokud se prodejce s kupujícím závazně nedohodnou jinak.


Ostatní články :

Obecné informace o chovu plazů Informace o zařízení k chovu plazů

Nahoru
Copyright © 2005 - 2008 Uroboros | E-mail:uroboros@inbox.com | Mapa webu.
Publikování nebo šíření obsahu webu Uroboros.xf.cz je bez písemného souhlasu autora zakázáno.